محصول دیجیتالی

نُت فارسی بهانه از معین

asannote.ir
محصول دیجیتالی

نُت فارسی بهانه از معین

۸٫۹۰۰۵٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

نُت فارسی آهنگ بهانه از معین

(ای تو بهانه واسه موندن ... ای نهایت رسیدن ..... )

دقیق و کامل و زمانبندی شده - در گام اصلی ر مینور

با زیر نویس متن شعر و آکورد مخصوص نوازندگی با ارگ و پیانو

"هزینه کمتر و یادگیری بیشتر با آسان نُت"